Följ vår...

Etikett dr. kawashima’s brain training: how old is your brain?

Brain Training gör dig inte smartare

Brain Training

Det brittiska TV- och radio-företaget BBC har tagit initiativ till en studie i vilken 11 000 personer fick spela ”brain training”-spel under sex veckor. De som deltog i studien var upp till 60 år gamla och spelade i minst tio minuter per dag tre dagar i veckan. De använde inte Nintendos Brain Training-spel till Nintendo DS, utan ett liknande program som hade tagits fram specifikt för undersökningen.

Undersökningen visade att de som spelade Brain Training-spel inte fick bättre resultat på en rad test än de som inte hade spelat dem, och att deras minne, koncentration, problemlösning och planeringsförmåga inte förbättrades. En talesman från Nintendo kommenterade BBC:s undersökning med följande:

”Nintendo does not make any claims that Brain Training or More Brain Training are scientifically proven to improve cognitive function.”

Dr. Kawashima’s Brain Training: How Old Is Your Brain? släpptes till Nintendo DS i början av 2006 och följdes av More Brain Training from Dr. Kawashima: How Old Is Your Brain? året därpå.

Copyright © Anders NorénKontakta mig