Följ vår...

Etikett 2009

Den totala hårdvaruförsäljningen i Japan under 2009

Nintendo DS

Media Create har publicerat siffror över den totala hårdvaruförsäljningen i Japan under 2009, och föga förvånande hittar vi Nintendo DS på förstaplatsen. Media Create har tyvärr inte delat upp siffrorna över de olika modellerna av konsolerna, vilket innebär att vi inte vet hur många exemplar den nyligen släppta LL-modellen (XL i västvärlden) stod för av den totala Nintendo DS-försäljningen. Intressanta siffror likväl.

Nintendo DS — 3 978 953
PlayStation Portable — 2 248 171
Nintendo Wii — 1 962 367
PlayStation 3 — 1 764 532
Xbox 360 — 373 357
PlayStation 2 — 206 555

Hårdvaruförsäljningen i Japan (21/12 – 27/12 2009)

Final Fantasy XIII-crazen har till viss del passerat, vilket innebär att förra veckans hårdvaruförsäljning i Japan inte dominerades av PlayStation 3 i lika hög grad som under veckan innan. På förstaplatsen återser vi istället Nintendo Wii, följd av Nintendo DSi och – nu på tredje plats – PlayStation 3.

Wii – 215 129
DSi – 113 984
PS3 – 110 519
PSP – 105 801
DSi LL – 81 430
DS Lite – 17 695
Xbox 360 – 6 489
PSP go – 4 192
PS2 – 3 747

Copyright © Anders NorénKontakta mig