Följ vår...

Capcoms vinster har fallit med 73%

Capcom har presenterat sina resultat för det gångna räkenskapsåret, och de är, i utgivarens egna ord, ”sluggish”. Nettovinsten under de tolv månader som slutade den 31 mars föll med 73 procent jämfört med siffrorna från året innan. Intäkterna sjönk med 27 procent till 67 miljarder yen.

Capcom sade dock att de väntade sig en ”sharp rebound” under det nuvarande räkenskapsåret tack vare kommande titlar. Vilka titlar som åsyftades framgick inte, företaget förväntas släppa bland annat Marvel vs. Capcom 2 och Dead Rising 2 inom de närmaste tolv månaderna.

Skriv en kommentar till artikeln

Copyright © Anders NorénKontakta mig