Följ vår...

Nintendos Europa-försäljning har minskat med 34%

Det verkar som att minskad Europa-försäljning är den främsta orsaken till Nintendos minskade intäkter under räkenskapsåret 2010. Företagets försäljning i regionen föll från 0,74 miljarder yen under 2009 till 0,48 miljarder yen under 2010. Översatt till procent minskade Europa-försäljningen med 34 procent.

Försäljningen i Nordamerika och Asien minskade också, men inte med lika mycket – 19 procent i USA och endast 4 procent i Asien.

Allt sammantaget kan man konstatera att Nintendos resultat under de senaste tolv månaderna inte riktigt nådde upp till förväntningarna. Intäkterna minskade med sammanlagt 22 procent.

Skriv en kommentar till artikeln

Copyright © Anders NorénKontakta mig